Back to homepage

KEPALA BIDANG KEDIKLATAN

 1. Bidang Kediklatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 2. Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi penyelenggaraan diklat kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional pegawai.
 3. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi :
 • Pengkoordinasian dan penyusunan rencana kinerja Bidang ;
 • Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan diklat Kepemimpinan, diklat teknis dan diklat fungsional;
 • Pengelenggaraan diklat Kepemimpinan pegawai
 • Penyelenggaraan diklat teknis pegawai; 
 • Pengelenggaraan diklat fungsional pegawai;
 • Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
 • Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
 • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
 1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bidang Kediklatan membawahi :

a. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan;
b. Sub Bidang Diklat Teknis; dan
c. Sub Bidang Diklat Fungsional.